Svařování

K dispozici je několik svařovacích pracovišť vybavených pro svařování elektrickým obloukem obalovanými elektrodami, svařování v ochranné atmosféře CO2 a svařování plynem.Moderní svářování zabezpečí veškeré požadavky

V naší provozovně v Chrboníně máme připravenou moderní svářecí dílnu pro různé možnosti sváření -
info u ředitele výroby.