Ohraňovací lisy


Společnost Kulhavý používá následující ohraňující lisy:


Trumabend V130
Zpracujeme plech moderními ohraňovacími lisy firmy TRUMF Trumatic 160 a Trumabend V130


Zpracování dílců v rozměrech: 1125x2500 mm

Trumatic 160

Trumatic 1000R