CAD/CAM systémy

Ke zpracování vašich požadavků používáme technologii CAD/CAM, tedy zpracování ve VariCadu, následně převedení pod JetCam, kdy jsou již připraveny programy pro stroje a spojení s JetTERM umožní po podnikové počítačové síti rovnou začít výrobní proces.

VARICAD

VariCAD je CAD systém pro strojní inženýrství. Je navržen jako vysoce interaktivní a snadno ovladatelný softvare, který svými funkcemi pokrývá požadavky konstruktérů. 3D modelování, 2D kreslení, asociativní kótování, knihovny strojních součástí, knihovny symbolů a bloků a četné nástroje pro práci s negrafickými informacemi (archiv, razítka, kusovníky, správa souborů výkresů, ...).

JetCAM

Programy firmy JETCAM jsou nezbytnými pomocníky v oblasti průmyslového zpracování plechu. Nosnou filosofií je zrychlit, zjednodušit ale hlavně zefektivnit a zprofesionalizovat cestu od návrhu plechového dílu až po jeho výrobu. K dipozici jsou programy pro rychlý návrh dílu v prostředí 3D modelu a souběžně i rozvinutí, pro vytvoření NC programu pro vysekávací, laserové a kombinované NC stroje, pro komunikaci se stroji, a pro sledování a správu dat o zpracovávaných plechových dílech.


Modelování vašich
představ rovnou ve 3D.

JetTERM

JETTERM je název samostatného programového produktu - JETCAM DNC Terminal software. Program je určen pro přenos NC dat z počítače do stroje po sériovém kanálu